Știri primării

Publicat: 2019-12-06
Proiecte de investiți: Proiecte 2016-2020: Canalizare și Stație de epurare ape uzate în comuna Dobârceni Modernizarea drumurilor de interes local, 4,9 km în comuna Dobârceni Construire gradiniţă cu doua Săli de clasă Derularea Programului Operețional pentru Pescuit POP, ... Citește mai departe
Publicat: 2019-12-06
Proiecte de investiți: Dezvoltarea infrastructurii de agrement în staţiunea turistică Voineasa judeţul Vâlcea Extindere reţele de joasă tensiune în Voineasa, Voineşiţa, Valea Măceşului şi în zona Obârşia Lotrului Modernizare DC 175 Voinesita, în comuna Voineasa,... Citește mai departe
Publicat: 2019-12-06
Proiecte de investiți: ​Reabilitare, modernizare și dotare școli comuna Todirești Înființare grădinița cu program normal în sat Costânca Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural Părhăuți Achiziționare autospecială de pompieri Grădina de Vară în sat Todirești Ame... Citește mai departe
Publicat: 2019-12-06
Proiecte de investiți: Proiecte 2017 - 2020: Reabilitare termică a Spitalului Orășenesc Turceni, județul Gorj Îmbunătățirea calității vieții populației orașului Turceni, județul Gorj, prin Modernizare și Dotare Școala Gimnazială cu clasele I-VIII Strâmba-Jiu și Realizare teren de spor... Citește mai departe
Publicat: 2019-12-05
Proiecte de investiții: Construcția rețelei de apă și apă uzată, în sat Araci, comuna Vâlcele, județul Covasna Reabilitare, modernizare și dotare a caminelor culturale, din comuna Vâlcele, sat Vâlcele, sat Araci și sat Ariușd ​Modernizare DC33C
Publicat: 2019-12-05
Proiecte de investiții: Alimentare cu apă şi reţea de canalizare în localităţile Valea Caldă şi Cătina Centrul Local de Informare Turistică în comuna Cătina şi proximităţi Modernizare si extindere primărie cu grupuri sanitare şi doatrea căminului cultural din Cătina Proiecte în... Citește mai departe
Publicat: 2019-12-05
Proiecte de investiții: Proiecte de investitii 2016 – 2020 : Proiecte de investiţii finalizate : - dare în folosință centru multifuncțional Poșaga de Sus - achiziție autoturism Duster - demersuri pentru acoperirea teritoriului comunei cu semnal de telefonie mobilă - reabilitare mon... Citește mai departe
Publicat: 2019-12-04
Proiecte de investiții: Proiect SAPARD de 3,2 milioane lei - modernizare, reabilitare drum forestier 9,3 km Modernizare Cămin Cultural Corneşti ​Dispensar uman - nou în Călineşti - finalizat
Publicat: 2019-12-04
Proiecte de investiții: Reabilitare în vederea eficientizării energetice a Spitalului Orășenesc Novaci Modernizare, extindere, reabilitare și dotare Școala Gimnazială nr. 2 Novaci și Grădinița nr. 2 Novaci Centru multifuncțional de asistență socială în oraș Novaci, județul Gorj Grădi... Citește mai departe
Publicat: 2019-12-04
Proiecte de investiții: Reabilitare/modernizare Şcoala Gimnazială Urecheşti , comuna Drăguțeşti, județul Gorj Construire Grădiniță în comuna Drăguțeşti, județul Gorj Modernizare rețea alimentare cu apă potabilă în comuna Drăguţeşti, județul Gorj Reabilitare, modernizare, dotare şi ex... Citește mai departe
Publicat: 2019-12-04
Proiecte de investiții: Canalizare Modernizare drumuri săteşti Înfiinţarea unei reţele de alimentare cu gaz Reabilitare drumuri, poduri ​Realizarea unui dig de protecţie pe malul stâng al râului Siret, pe o lungime de 3,6 km
Publicat: 2019-12-03
Proiecte de investiți: Sistem de canalizare centralizată și stație de epurare ape uzate menajere Sistem centralizat de alimentare cu apă Asfaltare drumuri comunale Asfaltare drumuri sătești și ulițe de interes local în lungime totală de 13 km și construire poduri peste pârâul O... Citește mai departe
Publicat: 2019-12-03
Proiecte de investiți: Proiectul integrat pentru dezvoltarea comunei Valea Viilor prin investiții în modernizarea rețelei stradale, amenajarea de spații verzi, renovarea căminelor culturale din Valea Viilor și Moțiș, dezvoltarea serviciului social- înființare centru de amintiri frumoase... Citește mai departe
Publicat: 2019-12-03
Proiecte de investiți: Proiecte 2016 – 2020 : MDRT- Măsura 5.3 - valorificarea potențialului turistic din zona Turia - Băile Balvanyos Refacere pod peste drumul forestier Begyenko Înființare sistem de canalizare și stație de epurare localitatea Turia Reabilitare și modernizare Cămin... Citește mai departe
Publicat: 2019-12-03
Proiecte de investiți: Modernizare drumuri - în curs Construcție și reparații Școala Sânnicoară - în execuție Construcție Grădiniță Apahida - în execuție Lucrări de canalizare în satele componente - în execuție Lucrări de construcție și reparații Școala Dezmi... Citește mai departe
Publicat: 2019-12-02
Proiecte de investiți: Rețea canalizare Proiecte realizate 2016 - 2020: Modernizare drumuri de exploatație agricolă (asfaltare 6 km) Modernizare drumuri locale (asfaltare 3 km) ​Extindere rețea de apă în localitățile Grozești, Colțu - Cornii și Sălăgeni
Publicat: 2019-12-02
Proiecte de investiți: Reabilitare reţea de alimentare cu apă în satul Bratca şi extinderea în satul Beznea Modernizare drumuri comunale ​Înființare centru de informare turistică în localitatea Bratca
Publicat: 2019-12-02
Proiecte de investiți: Asfaltare drumuri sătești în satul Siliștea Construire grădiniță nouă în satul Iana Construire dispensar uman în satul Iana Construire Sala de sport în satul Iana Asfaltare străzi laterale în satul Iana Construire Sală Festivități în s... Citește mai departe
Publicat: 2019-12-02
Proiecte de investiți: Înființare și dotare Grădiniță în sat Doljești,comuna Doljești, județul Neamț Renovare, modernizare și dotare Cămin Cultural din sat Doljești, comuna Doljești județul Neamț Înființare rețea distribuție gaze naturale în comuna Doljești cu satele Dolje... Citește mai departe

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...